Управни одбор 2014 (Executive Board 2014)

uprava-2014-small

Протојереј Малиша Миловановић,
јереј Марко Радмановић,

Драган Ковачевић – председник,
Жељко Кончаревић - први потпредседник,
Горан Вукосав - други потпредседник,
Бранко Шукунда – благајник,
Љиљана Пајовић – књиговођа.
Наташа Игњатовић, Љиљана Тољевић , Биљана Антонић, Саво Анђелић, Војин Рађеновић,
Вучидар Радовић, Рајко Грабовац и Марко Кесерић - чланови Управног одбора.
Јелена Денин Ђурђевић - председник Надзорног одбора,
Никица Богдановић и Милан Вујатовић - чланови Надзорног одбора.

 

Управни одбор 2015 (Executive Board 2015)

uprava-2015-small

Протојереј-ставрофор Драго Кнежевић,
јереј Марко Радмановић,

Јанко Вујновић – председник,
Жељко Кончаревић - први потпредседник,
Горан Вукосав - други потпредседник,
Наташа Игњатовић – благајник,
Љиљана Пајовић – књиговођа.
Гордана Никић - секретар,,
Бранко Шукунда – благајник Грађевинског Фонда,

Војин Рађеновић, Александар Лазић, Драган Ковачевић , Биљана Антонић, Славко Чолић  - чланови Управног одбора.
Милан Вујатовић - председник Надзорног одбора,
Јелена Денин Ђурђевић и Тодор Миљанић - чланови Надзорног одбора.

Управни одбор 2013 (Executive Board 2013)

uprava-2013-small

Протојереј Малиша Миловановић,
јереј Марко Радмановић (секретар),

Жељко Кончаревић – председник Управног одбора,
Војин Рађеновић – потпредседник,
Горан Вукосав – други потпредседник,
Јелена Денин-Ђурђевић – благајник,
Наташа Игњатовић – рачуновођа,
Бранко Шукунда – благајник Грађевинског фонда,
Биљана Антонић, Љиљана Тољевић-Рид, Јован Дејанов – чланови Управног одбора,
Станко Богдановић – председник Надзорног одбора,
Тодор Миљанић, Дејан Бањанин – чланови Надзорног одбора.

Управни oдбор 2012 (Executive Board 2012)

SvSava-uprava-2012.small

Протојереј-ставрофор Мирослав Дејанов,
jереј Марко Радмановић (секретар),

Никица Богдановић - председник Управог одбора,
Дејан Варајић – потпредседник,
Вучидар Радовић - други потпредседник,
Дејан Бањанин - благајник,
Иван Шурјановић – рачуновођа,
Бранко Шукунда – благајник Грађевинског фонда,
Драгица Милер – председница КСС света Петка,
Драган Антонић, Горан Вукосав, Ненад Штрбац, Драган Кесерић, Рајко Грабовац, Марко Кесерић, Војин Рађеновић, Наташа Игњатовић, Саво Анђелић, Јован Дејанов, Јелена Денин-Ђурђевић - чланови Управног одбора
Нине Мирковић- председник Надзорног одбора,
Милан Вујатовић, Станко Богдановић- чланови Надзорног одбора.

Управни одбор 2011 (Executive Board 2011)

uprava-2011-small

Protojerej-Stavrofor Miroslav Dejanov

Nikica Bogdanovic - predsednik (president),
Dejan Varajic - prvi potpredsednik (1st vice-president),
Vucidar Radovic - potpredsednik (vice-president),
Ivan Surjanovic - potpredsenik (vice-president),
Branko Sukunda - blagajnik Gradjevinskog fonda (Building Fund treasurer),
Dragica Miller - predesednica KSS Sveta Petka (president, KSS St. Petka),
Ljiljana Reid - sekretar (secretary),
Dejan Banjanin - blagajnik (treasurer),
Dragan Antonic, Marko Keseric, Vojo Radjenovic, Zeljko Cosovic, Goran Vukosav, Natasa Ignjatovic, Dragan Keseric, Nenad Strbac, Jelena Denin-Djurdjevic, Savo Andjelic, Jovan Dejanov – clanovi Upravnog odbora.

You are here: Home Црква О нама Управни Одбор

Login