Како да се придружим?

Жеља нам је да још више унапредимо живот наше црквене заједнице, међутим за њено неометано функционисање неопходно је обезбедити редовне приходе. Наша ЦШО не прима никакву новчану помоћ, нити месечно плаћање из Београда. Она искључиво живи од ваших добровољних прилога. У том циљу позивамо Вас да помогнете својим прилозима, и то као:

  • ПРИЛОЖНИК Цркве Светог Саве
  • УТЕМЕЉИТЕЉ Цркве Светог Саве
  • ДОБРОТВОР Цркве Светог Саве
  • ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР Цркве Светог Саве
  • КТИТОР-ЗАДУЖБИНАР Цркве Светог Саве

Такође, предузећа могу помоћи као:

  • КОРПОРАТИВНИ ДОНАТОР
  • ВЕЛИКИ КОРПОРАТИВНИ ДОНАТОР

Ваша помоћ, ослобођена пореског плаћања, помоћиће нам да и даље развијамо духовни и културни живот наше заједнице у Ванкуверу. “Дајте, и даће вам се... “ учи нас Јеванђеље. Помозите нашој црквеној заједници, будите доброчинитељ Цркве Светог Саве!

ПРИЈАВА ЗА ПРОГРАМ -JOIN OUR PROGRAM

ПРИЈАВА ЗА ПРОГРАМ
БУДИТЕ ДОБРОЧИНИТЕЉ  ЦРКВЕ СВЕТОГ САВЕ У ВАНКУВЕРУ!

Пријава у два корака:
1.    Попуните формулар (доле)
2.    Приложите 12 месечних чекова (примаоц St. Sava Serbian Orthodox Church) и пошаљите на адресу Цркве, или предајте лично тутору на улазу у Цркву
JOIN OUR PROGRAM
Be the benefactor of St. Sava Church in Vancouver!

To register:
1.    Fill out the form (below)
2.    Enclose 12 predated monthly cheques (make cheques payable to:  St. Sava Serbian Orthodox Church) and mail to Church address, or submit in person at the entrance to the Church


 

PRILOZNIK, do $600 godisnje; SUBSCRIBER, up to $600.00 per year
UTEMELJITELJ, od $50 mesecno ($600 ili vise godisnje); CONTRIBUTOR, from $50 a month (min $600 per year)
DOBROTVOR, od $100 mesecno($1200 ili vise, godisnje); BENEFACTOR, from $100 a month (min $1,200 per year)
VELIKI DOBROTVOR, od $200 mesecno($2400 ili vise, godisnje); A GREAT BENEFACTOR, from $200 a month (min $2,400 per year)
KTITOR - ZADUZBINAR, (min. $10,000 godisnje); KTITOR, (min. $10,000 per year)
 


Унапред хвала!

Црква Светог Саве
505 Е 63rd Street, Vancouver

 

You are here: Home Добротвори Придружите се програму Како да се придружим?

Login